181

Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomościW ramach polskiego prawa cywilnego stwierdza się pewną nieścisłość. Kodeks nie określa dokładnie czym jest nieruchomość. Podział na gruntowe, budynkowe czy też części budynków rodzi wiele wątpliwości. W razie sporów sądowych na rozstrzygnięcia trzeba czekać latami. Przykładem może być postawienie zabudowań na gruncie przez osobę, która nie jest właścicielem gruntu.

W takiej sytuacji domniemywa się, że właścicielem staje się właściciel gruntu. Staje się to niesprawiedliwe, kiedy na przykład najemca na bezwartościowej działce zbuduje ogromne zakłady produkcyjne. Z racji obowiązującego prawa właściciel może wypowiedzieć najem i przejąć zakład. W ten sposób może nawet nie zapłacić odszkodowania za przejętą fabrykę, czy wzrost wartości nieruchomości. To prawdziwa tragedia ludzi przedsiębiorczych. Przewlekłość spraw w polskich sądach może spowodować wieloletni proces. Na szczęście podnoszone są głosy zmierzające do uregulowania sytuacji prawnej własności prywatnej na poziomie ustawy zasadniczej.

Podobne tematyczne wpisy o budownictwie:

About the author: